By Trần Minh Huy - tháng 5 16, 2019
  • Share:

Cua lột - Hải sản Đà Nẵng

By Trần Minh Huy - tháng 5 09, 2019
  • Share:

By Trần Minh Huy - tháng 4 22, 2019
  • Share:

Hàu và các lợi ích từ hàu mang lại

By Trần Minh Huy - tháng 4 15, 2019
  • Share:

Cung cấp bạch tuột răng mực sỉ số lượng lớn tại Đà Nẵng

By Nguyễn Hữu Hoàn Nam - tháng 11 20, 2018
  • Share:

Bề bề tôm tít hấp đủ size sỉ và lẻ tại Đà Nẵng

By Nguyễn Hữu Hoàn Nam - tháng 5 01, 2018
  • Share:

Các biện pháp bảo quản tươi hải sản không dùng HÓA CHẤT!

By Nguyễn Hữu Hoàn Nam - tháng 3 25, 2016
  • Share: